topbanner1topbanner2topbanner3

Voorwoord - Eisen voor het Inspectiecertificaat Zonnewoning

Aan een zonnewoning worden eisen gesteld op het gebied van energie, comfort en duurzaam materiaalgebruik welke uitstijgen boven de eisen van het Bouwbesluit of andere wettelijke voorschriften.

Evenals het Bouwbesluit zijn de eisen aan de zonnewoning bedoeld als minimum eisen om een aantal gebouwprestaties vast te leggen die (nog) niet wettelijk zijn geregeld.


Het ontwerpen van woningen is een complexe opgave waarin uiteindelijk verschillende functies van de woning moeten worden gerealiseerd. Bij elk ontwerp is daarom een integrale aanpak essentieel waarbij alle functies vanaf het begin worden meegenomen in het proces.

Naarmate meer van deze functies wettelijk worden vastgelegd, hetzij publiekrechtelijk via het Bouwbesluit dan wel privaatrechtelijk via een certificaat, zal de integrale aanpak steeds belangrijker worden.

Voor elke functie bestaan eenvoudige principes en regels die een ontwerper zich eigen moet maken voordat hij in staat is een integraal ontwerpproces te beginnen.

Op de webpagina (lijst van vermelde documenten) is verwezen naar een aantal bronnen van deze principes en regels op het vlak van energiezuinig, comfortabel, gezond en duurzaam bouwen.

Wilt u een documentatieset Certificaat Zonnewoning aanvragen, klik dan hier.

Veel bronnen zijn tegenwoordig te vinden op het internet.

 

 

footer

  Home  
  Wat is een zonnewoning?  
  Stappenplan  
  Motivatie  
  Meer info  
  Nieuws  
  Disclaimer  
  Wat is een zonnewoning?  
  Programma van Eisen (PvE)  
  Wat vinden bewoners?  
  Voorbeeldprojecten  
  Voorwoord  
  Hoofdeis 5.1  
  Hoofdeis 5.2  
  Hoofdeis 5.3  
  Hoofdeis 5.4  
  Hoofdeis 5.5  
  Hoofdeis 5.6  
  Hoofdeis 5.7  
  In 4 stappen naar de Zonnewoning  
  Procedures  
  Formele Aanvraag  
  Inspectieprocedure 1  
  Inspectieprocedure 2  
  Certificaat etc.  
  Waarom een Zonnewoning?  
  Stel een vraag  
  Betrokkenen  
  Literatuurlijst  
  Downloads