topbanner1topbanner2topbanner3

5.6 - Eis 6

Ter bevordering van duurzaam bosbeheer is gebruik van hout met het FSC-keurmerk een vereiste voor alle navolgende houttoepassingen in de Zonnewoning.

» Toetsingsmethode 5.6.1

De houtsoort is in principe eveneens geen reden om niet te kunnen voldoen aan de FSC-eis.


Toelichting
Indachtig de uitgangspunten voor het certificaat wordt in de Zonnewoning zo veel mogelijk gebruik gemaakt van duurzaam geproduceerde materialen.

De houtbranche kent diverse labels en keurmerken voor duurzaam geproduceerd hout. FSC-gecertificeerd hout is gecontroleerd door onafhankelijke gecertificeerde instanties.

Dankzij een degelijk controlemechanisme is het FSC-keurmerk het enige keurmerk voor duurzaam geproduceerd hout waarover, gedurende de gehele levensloop van het hout, van het begin tot aan de toepassing, zekerheid kan worden verkregen dat het hout daadwerkelijk duurzaam is geproduceerd en verwerkt. In het kader van het Certificaat Zonnewoning wordt voor houttoepassingen gecertificeerd hout door de Forest Stewardship Council (FSC) voorgeschreven.

Daarnaast kent het FSC-certificaat ook eisen waardoor recht gedaan wordt aan het sociaal en economisch welzijn van de locale bevolking. Tevens wordt FSC gecertificeerd hout geproduceerd conform internationale afspraken en overeenkomsten.

De leveringstermijn dient wel acceptabel te zijn. Concreet betekent dit dat de leveringstermijn nooit langer kan zijn dan vanaf het moment dat de aannemingsovereenkomst wordt gesloten (of uiterlijk daadwerkelijk wordt gestart met de bouw) tot aan het (de) moment(en) dat het FSC-hout (voor verschillende onderdelen) in de woning wordt verwerkt. Het is natuurlijk zaak van de ontwikkelaar om de aannemer (direct) bij het aangaan van de aannemingsovereenkomst de aannemer hierop te wijzen. Het is nog beter om een en ander expliciet op te nemen in de aannemingsovereenkomst.

De eis voor toepassing van FSC-hout is niet van kracht op houtproducten waarvan de aanvrager kan aantonen dat deze niet leverbaar zijn en waarvoor geen gelijkwaardig alternatief bestaat. De leverings­termijn is in principe geen reden om niet te kunnen voldoen aan de FSC-eis. De houtsoort is in prin­cipe eveneens geen reden om niet te kunnen voldoen aan de FSC-eis.

Het FSC Keurmerk geldt bij toepassing van hout voor de volgende onderdelen van de woning:

- Gevelelementen;
- Gevelkozijnen en buitendeuren;
- Dakelementen;
- Draagconstructies;
- Vloeren;
- Ruwbouw timmerwerk;
- Trappen en ballustrades;
- Erfafscheidingen en waterkeringen (voorzover door de aannemer geleverd).

Toelichting
Gelijkwaardigheid heeft betrekking op de kwaliteiten van het hout dat voor een bepaalde toepassing is vereist vanuit de regelgeving of vereiste garanties. (bijvoorbeeld GIW-garantie)

 

 

footer

  Home  
  Wat is een zonnewoning?  
  Stappenplan  
  Motivatie  
  Meer info  
  Nieuws  
  Disclaimer  
  Wat is een zonnewoning?  
  Programma van Eisen (PvE)  
  Wat vinden bewoners?  
  Voorbeeldprojecten  
  Voorwoord  
  Hoofdeis 5.1  
  Hoofdeis 5.2  
  Hoofdeis 5.3  
  Hoofdeis 5.4  
  Hoofdeis 5.5  
  Hoofdeis 5.6  
  Hoofdeis 5.7  
  In 4 stappen naar de Zonnewoning  
  Procedures  
  Formele Aanvraag  
  Inspectieprocedure 1  
  Inspectieprocedure 2  
  Certificaat etc.  
  Waarom een Zonnewoning?  
  Stel een vraag  
  Betrokkenen  
  Literatuurlijst  
  Downloads