topbanner1topbanner2topbanner3

5.4 - Eis 4

De temperatuuroverschrijding per verblijfsgebied boven 25°C bedraagt maximaal 300 uren per jaar.

» Toetsingsmethode 5.4.1

Toelichting
Door het bouwkundig ontwerp, de zonwerende maatregelen en/of een hoge ventilatievoud dient vermeden te worden dat temperatuuroverschrijding ontstaat in een goed geïsoleerde woning in warme periodes.


Deze eis geldt voor elk verblijfsgebied. Verblijfsgebieden zijn volgens het Bouwbesluit beperkt tot een bouwlaag.

Temperatuur-overschrijding kan op verschillende manieren worden voorkomen.
  • Klasse 1: Enkelvoudige ventilatievoud en geen zonwering
  • Klasse 2: Tweevoudige ventilatievoud en geen zonwering óf enkelvoudige ventilatievoud en binnenzonwering
  • Klasse 3: Drievoudige ventilatievoud en geen zonwering óf tweevoudige ventilatievoud en binnen zonwering óf enkelvoudige ventilatievoud en buitenzonwering
  • Klasse 4: Drievoudige ventilatievoud en binnenzonwering óf tweevoudige ventilatievoud en buitenzonwering
  • Klasse 5: Drievoudige ventilatievoud en buitenzonwering

Het benodigde ventilatievoud is mede afhankelijk van de toegepaste zonwering en gebouwmassa. De ontwikkelaar dient zelf een keuze te maken voor de maatregelen die hij wil inzetten om de temperatuuroverschrijding boven 25°C onder de 300 uren per jaar te houden.

Indien blijkt uit een berekening op basis van de nieuwe NEN 5128:2004 dat het ontwerp in de laagste risicoklasse valt voor wat betreft temperatuuroverschrijding, dan wordt aangenomen dat aan de eis is voldaan. Bij de andere, hogere risicoklasse moet op andere wijze worden aangetoond dat wordt voldaan aan de eis. Dit kan bijvoorbeeld met DYWAG, TRNSYS of andere software en desnoods met de oude NEN 5128:2001.

Het benodigde ventilatievoud mag ook worden gehaald uit de spuicapaciteit van de woning volgens NEN 1087 (Lit. 5)

Bij gebruik van een methode ter voorkoming van temperatuuroverschrijding waarbij de toepassing van zonwering vereist is om aan de gestelde norm te voldoen, gelden de nadere eisen voor toepassing van de zonwering:
  1. Indien bij de temperatuuroverschrijdingsberekening of de EPC de keuze (mede) op zonwering valt, om aan de TO-eis te voldoen is de aanvrager verplicht om de zonwering op te nemen in de Vrij Op Naam prijs voor de koper, dan wel bij huurwoningen aan te brengen. In dat geval dient ook de aanvrager in de verkoopbrochure te vermelden dat de woning zonder de zonwering niet aan de eis voldoet.
Omkeerbare warmtepomp
Een alternatief voor het voorkomen van temperatuuroverschrijding betreft de omkeerbare warmtepomp. Dit is een warmtepomp welke zowel als LTV kan worden ingezet als, na (handmatige) omschakeling van het proces, ook voor koeling kan zorgen. De koeling is afhankelijk van de capaciteit van de warmtepomp en het beschikbare koelend oppervlak (vloeren, wanden, radiatoren).

Serres
De toepassing van een serre heeft zowel een positief effect, namelijk voorverwarming van ventilatielucht, als een negatief effect, namelijk verminderde directe zontoetreding tot de woning. De verminderde directe zontoetreding heeft eveneens gevolgen voor daglichttoetreding.

Dit leidt bij toepassing van serres tot de volgende eis:
Om temperatuuroverschrijding in de woning te voorkomen moeten serres dusdanig ontworpen zijn:
  • dat directe toetreding van buitenlucht in een bepaald vertrek mogelijk is óf
  • dat bij indirecte toetreding van buitenlucht (via de serre) de temperatuur in de serre niet meer dan 2°C hoger is dan de temperatuur van de buitenlucht.

Compensatiemogelijkheid.
De temperatuuroverschrijding is gekoppeld aan een verblijfsgebied. Een temperatuuroverschrijding (>300 uren per jaar) in het ene verblijfsgebied kan worden gecompenseerd door een betere prestatie in de andere verblijfsgebieden. De eisen aan deze compensatie zijn als volgt:

- Maximaal 1 verblijfsgebied per woning komt in aanmerking voor compensatie.
- De temperatuuroverschrijding boven 25 °C van meer dan 300 uren per jaar in het betreffende verblijfgebied moet worden gecompenseerd door een verlaging van het aantal toegestane uren temperatuuroverschrijding boven 25 °C in de andere verblijfgebieden met een factor 4.
- De temperatuuroverschrijding boven 25 °C mag nooit meer dan 350 uren per jaar bedragen.

Toelichting:
Indien bijvoorbeeld het aantal uren temperatuuroverschrijding boven 25 °C in een
verblijfgebied 330 uren per jaar bedraagt, dan mogen het aantal uren temperatuuroverschrijding
boven 25 °C in de andere verblijfgebieden niet meer dan 180 uren per jaar zijn (300 - 4 x (330-300)).

 

 

footer

  Home  
  Wat is een zonnewoning?  
  Stappenplan  
  Motivatie  
  Meer info  
  Nieuws  
  Disclaimer  
  Wat is een zonnewoning?  
  Programma van Eisen (PvE)  
  Wat vinden bewoners?  
  Voorbeeldprojecten  
  Voorwoord  
  Hoofdeis 5.1  
  Hoofdeis 5.2  
  Hoofdeis 5.3  
  Hoofdeis 5.4  
  Hoofdeis 5.5  
  Hoofdeis 5.6  
  Hoofdeis 5.7  
  In 4 stappen naar de Zonnewoning  
  Procedures  
  Formele Aanvraag  
  Inspectieprocedure 1  
  Inspectieprocedure 2  
  Certificaat etc.  
  Waarom een Zonnewoning?  
  Stel een vraag  
  Betrokkenen  
  Literatuurlijst  
  Downloads