topbanner1topbanner2topbanner3

5.3 - Eis 3

In de Zonnewoning dienen duurzame materialen en technieken te zijn toegepast.

» Toetsingsmethode 5.3.1

Toelichting
In het kader van het toepassen van duurzame materialen en technieken in de bouw heeft de Stichting Bouw research het Nationaal pakket Woningbouw uitgegeven ('Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen Woningbouw, deel nieuwbouw').


Teneinde toepassingen van duurzame energie te stimuleren is in 1996 de Regeling Groenprojecten geïntroduceerd. Nieuwbouwwoningen welke aan het eisenpakket van de Regeling Groenprojecten voldoen, kunnen in aanmerking komen voor lagere hypotheekrente (Groenfinanciering). Het eisenpakket voor groene financiering bestaat uit de Maatlat Duurzame Bouwen die jaarlijks door het ministerie van VROM wordt vastgesteld en gebaseerd is op het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen.

Door te voldoen aan dezelfde eisen als de Groenfinanciering voor wat betreft materiaalkeuze, staat de weg open voor kopers om zelf daadwerkelijk een groene financiering te verkrijgen voor een deel van de woning. De ontwikkelaar/bouwer is alleen verplicht aan de eisen te voldoen en hoeft niet het Groenfinancieringcertificaat te verzorgen. De certificaataanvrager dient wel informatie te verstrekken aan de koper over de toegepaste materialen en hoe hij/zij zelf de Groenfinanciering voor een deel van de woning kan aanvragen.

In het Certificaat Zonnewoning nieuwbouw wordt de methodiek en het normenstelsel van de Maatlat Duurzame Bouwen gehanteerd om te bezien of aan de gestelde eisen is voldaan.

Dit leidt tot de eisen:
  1. In het kader van het Certificaat Zonnewoning dient de woning te voldoen aan de vaste maatregelen van de 'Maatlat Duurzame Woningbouw' tenzij een eis niet van toepassing is.
  2. In het kader van het Certificaat Zonnewoning dient de woning tenminste 150 punten te behalen op grond van de in de "Maatlat Duurzame Woningbouw" genoemde keuzemaatregelen (S maatregelen).
Voor het verkrijgen van het Certificaat Zonnewoning nieuwbouw is het echter niet verplicht om voor Groenfinanciering in aanmerking te komen. Aan het in deze eis 3 gestelde kan ook voldaan worden zonder een formele aanvraag en erkenning in het kader van de Regeling Groenfinanciering.

Gevolg hiervan is dat voor het Certificaat Zonnewoning nieuwbouw geen norm voor de maximale stichtingskosten van de woning wordt gehanteerd, in tegenstelling tot de Regeling Groenfinanciering, die gebonden is aan een maximale vrij-op-naam (v.o.n.) prijs.

 

 

footer

  Home  
  Wat is een zonnewoning?  
  Stappenplan  
  Motivatie  
  Meer info  
  Nieuws  
  Disclaimer  
  Wat is een zonnewoning?  
  Programma van Eisen (PvE)  
  Wat vinden bewoners?  
  Voorbeeldprojecten  
  Voorwoord  
  Hoofdeis 5.1  
  Hoofdeis 5.2  
  Hoofdeis 5.3  
  Hoofdeis 5.4  
  Hoofdeis 5.5  
  Hoofdeis 5.6  
  Hoofdeis 5.7  
  In 4 stappen naar de Zonnewoning  
  Procedures  
  Formele Aanvraag  
  Inspectieprocedure 1  
  Inspectieprocedure 2  
  Certificaat etc.  
  Waarom een Zonnewoning?  
  Stel een vraag  
  Betrokkenen  
  Literatuurlijst  
  Downloads